Utorok 20. 3. 2018

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou v Moravanoch nad Váhom
  Na Výhone 188, 922 21 Moravany nad Váhom
 • +421 33 7719 187

Novinky

 • V piatok 16. marca štvrtáci navštívili ATÓMOVÚ ELEKTRÁREŇ v Jaslovských Bohuniciach, kde sa dozvedeli množstvo zaujímavostí, mali možnosť vyskúšať si napr. výrobu elektriny. Na záver exkurzie absolvovali prehliadku areálu autobusom, kde mali možnosť vidieť a obdivovať chladiace veže z bezprostrednej blízkosti.

 • úspešní riešitelia okresného kola:

  A. Korošová
  V. Šimová
  M. Jelenek
  L. Kovalčíková
  S. Elčík
  S. Krepop
  A. Galková

 • 15. 3. 2018

  Aktualizovali sme modul Zápis do MŠ

 • Termín testovania: 21. marec 2018 (streda)

  Cieľ testovania: získať obraz o výkonoch žiakov pri výstupe z druhého stupňa ZŠ (ISCED2)

  Testované predmety: matematika, slovenský jazyk a literatúra

 • Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Moravany nad Váhom udeľuje dňa 21. marca 2018 riaditeľské voľno pre žiakov 5. - 8. ročníka z dôvodu TESTOVANIA 9 - 2018.

 • 25.2. - 2.3.2018 - Skalka pri Kremnici

 • na školský rok 2018/2019

  18. 4. 2018 streda od 1500 – 1700

  19. 4. 2018 štvrtok od 1500 – 1700

  20. 4 . 2018 piatok od 1500 – 1700

 • Do galérie Čítame s Osmijankom boli pridané fotografie.

 • Vedenie školy touto cestou ďakuje všetkým sponzorom, ktorí prispeli k zdarnému priebehu KARNEVALU, ktorý sa konal 24.2.2018. Osobitné poďakovanie patrí RADE RODIČOV pod vedením Dáši Šimovcovej za vzornú prípravu a realizáciu karnevalu.

 • Dňa 22. 2. 2018 sa uskutočnila beseda so šičkou a reštaurátorkou krojov pani Jankou Poláčkovou. Podujatie spestrili speváčky ľudových piesní z obce Ducové.

 • Dňa 22.2. navštívili deti z krúžku drôtovania výstavu Mesto drôtu – tradícia a súčasnosť v drotárskej tvorbe. Výstavu s touto témou pripravilo Vlastivedné múzeum v Hlohovci. Spoločne sme obdivovali drotársky kumšt a vystavované diela nás inšpirovali v ďalšej práci na drotárskom krúžku.

 • Obec Moravany nad Váhom v spolupráci so ZŠ s MŠ Moravany nad Váhom pripravujú projekt Po stopách Moravianskej a Věstonickej Venuše s obcou Dolní Věstonice. Zástupcovia oboch subjektov sa stretli 21.2.2018 v Moravanoch nad Váhom, kde pripravovali zmluvu o spolupráci a dolaďovali aktivity projektu.

 • Dňa 15.2. sa na našej škole konala olympiáda z vlastivedy pre žiakov 4.A a 4.B triedy. Deti si zasúťažili vo vlastivednom kvíze, riešili hlavolamy so spolužiakmi a preverili si svoje vedomosti o Slovensku.

 • Triedne učiteľky 4.A a 4.B pripravili pre svojich žiakov VALENTÍNSKY DEŇ. Na hodinách slovenského jazyka a matematiky vypracovávali valentínske pracovné listy, na hodine výtvarnej výchovy si vyrobili valentínky v podobe valentínskych náramkov a valentínske kabelky pre svojich najbližších.

 • V pondelok 5.februára sa stretli v Dolních Věstonicích zástupcovia obcí a riaditelia ZŠ D.Věstonic a Moravian nad Váhom na prvom pracovnom stretnutí k nadviazaniu družby. Obe strany pripravujú spoločný projekt cezhraničnej spolupráce v rámci projektu 2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu. V rámci stretnutia si slovenská delegácia prezrela priestory Základní školy v D.Věstonicích a neskôr rokovala na obecnom úrade o spolupráci. Spoločný projekt má názov Po stopách Moravianskej a Věstonickej Venuše.

 • Naši žiaci sa umiestnili na 1. mieste

  Reprezentovali nás:

  Alex Millar, Sabina Gonová, Róbert Dzurák

 • V decembri minulého roka začala piešťanská spoločnosť Lombard s rekonštrukciou dátovej siete v našej škole. Po mesiaci prác bola sieť v pondelok 29. januára oficiálne daná do užívania. Slávnostného prestrihnutia pásky sa zúčastnil riaditeľ školy František Glos, starosta obce Peter Hulman so svojím zástupcom Jánom Forgáčom, Martin Cifra zo zariadenia pre seniorov a predstavitelia spoločnosti Lombard Boris Nedorost a Tomáš Niščák.

 • Žiaci 5.ročníka vytvorili opäť v rámci predmetu geografia zaujímavé projekty. Sú to modely sopiek.

 • Dňa 10.1.2018 naša škola v spolupráci s CVČ Ahoj zorganizovala okresné kolo v stolnom tenise žiačok, na ktorom sa zúčastnilo 8 škôl. Naše dievčatá v skupine obsadili druhé miesto a následne sa prebojovali do semifinále,kde podľahli neskoršiemu víťazovi 5.ZŠ Mojmírovej. V boji o tretie miesto zvíťazili nad 4.ZŠ Holubyho.Dievčatám ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy. Reprezentovali nas:

  Adela Galková

  Lea Kaščáková

  Nikola Danišová

 • e-mailová adresa školy: zsmoravany@zsmoravany.sk

  e-mailová adresa riadtieľa školy: riaditel@zsmoravany.sk

  e-mailová adresa zástupcu riaditeľa pre MŠ: zastupcams@zsmoravany.sk

 • V súčasnej dobe nie sú žiadne voľné pracovné miesta.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou v Moravanoch nad Váhom
  Na Výhone 188, 922 21 Moravany nad Váhom
 • +421 33 7719 187

Fotogaléria